Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatkezelési Tájékoztató

Tartalomfelelős: Dr. Kelemen Krisztián, osztályvezető

2021. november 11., csütörtök 09:49

4. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az őt érintő adatvédelmi incidensről.

5. Az adatkezelés céljai:
a) munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése,
b) szerződéses jogviszony létesítése, fenntartása, módosítása, teljesítése, megszüntetése,
(A szerződések teljesítéshez szükséges személyes adatok közlése (pl. szerződéskötő fél személyes adatainak szolgáltatása) a szerződés kötésének előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Igazgatóságnak nem áll módjában szerződést kötni az érintettel.)
c) vízgazdálkodási feladatok teljesítése,
d) számviteli és gazdálkodási feladatok teljesítése,
e) egyéb igazgatási feladatok teljesítése.

6. Kezelt adatok köre: név, születési név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, személyazonosító igazolvány szám, személyi azonosító, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, telefonszám, e-mail-cím, lakcím, tartózkodási hely, számlázási cím, bankszámlaszám, beosztás, munkakör, törzsszám, családi állapot, eltartottak neve, gyermekeinek születési ideje, legmagasabb iskolai végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat, idegennyelv-ismeret, címek, kitüntetések, személyi juttatások, nyugdíjpénztári tagság, önkéntes nyugdíjpénztári tagság, fénykép, mozgókép és a természetes személyre vonatkozó egyéb adatok.

Előző - 1   2   3. oldal   4   5   - Következő
Utolsó módosítás: 2021. november 11., csütörtök 10:32
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat