Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatkezelési Tájékoztató

Tartalomfelelős: Dr. Kelemen Krisztián, osztályvezető

2021. november 11., csütörtök 09:49

7. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, szerződés és jogi kötelezettség teljesítése. A GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

8. Az adatkezelés időtartama: ügyintézés ideje, közfeladat ellátásának ideje, cél megvalósulása, irattári őrzési idő letelte, szerződéses jogviszony tartama, jogvita időtartama, jogszabályban meghatározott őrzési idő letelte.

 

Előző - 1   2   3   4. oldal   5   - Következő
Utolsó módosítás: 2021. november 11., csütörtök 10:32
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat