Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

VÍZHASZNOSÍTÁSI REFERENS

Tartalomfelelős: Dr. Kelemen Krisztián, osztályvezető

2022. május 06., péntek 07:59

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Vízrendezési és Öntözési Osztálya

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

VÍZHASZNOSÍTÁSI REFERENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Részvétel az igazgatóság vagyonkezelésében lévő vízilétesítményeket érintő szakmai, szakértői munkákban. Közreműködés a sík- és dombvidéki vízrendezés, vízhasznosítás fejlesztési feladatok meghatározásában, az ehhez kapcsolódó földmérési feladatok ellátása. Közreműködés a szakági rendszeres, illetve eseti jelentések, beszámolók, értékelések előkészítésében, összeállításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

                       

Pályázati feltételek:

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (vízépítőmérnök, építőmérnök, földmérő és földrendező mérnök), Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Vízrendezési tapasztalat, Gyakorlat térinformatikai szoftverek és adatbázisok használatában, Földmérési tapasztalat, Középfokú angol/német nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz bruttó fizetési igény megjelölésével, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton zárt borítékban „vízhasznosítási referens” megjelöléssel az alábbi címre kell benyújtani: KDTVIZIG 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. Igazgatási és Jogi Osztály vagy e-mailben az allaspalyazat@kdtvizig.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

A Közszféra Állásportálja (www.kozigallas.gov.hu): 2022. május 08.

 

 

 

Utolsó módosítás: 2022. május 06., péntek 08:00
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat