Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI REFERENS

Tartalomfelelős: Dr. Kelemen Krisztián, osztályvezető

2022. május 06., péntek 08:03

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztálya

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI REFERENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén (Fejér, Veszprém, Tolna megye) a felszíni és a felszín alatti vizekkel összefüggésben víz(minőség)-védelmi feladatok ellátása:

A vízjogi engedélyezési eljárásokhoz igazgatósági nyilatkozatok és hozzájárulások készítése a (vízvédelmi) szakterületet érintően. Kármentesítésekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, aktualizálása. Részvétel az Igazgatóság vízminőségi kárelhárítási ügyeletében. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezés szakterületi feladatainak végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

                       

Pályázati feltételek:

Felsőfokú iskolai végzettség (hidrogeológusi, geológusi, geofizikus, geográfus, földtudományi mérnöki, építőmérnöki, környezetmérnöki), vagy műszaki, természettudományi területen szerzett egyéb felsőfokú végzettség vagy egyéb mérnöki végzettség és szakirányú szakmérnöki végzettség, Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel), Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Térinformatikai ismeretek (különösen ArcGIS szoftvercsalád felhasználói szintű ismerete), Hidrodinamikai modellezésben való jártasság, B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz bruttó fizetési igény megjelölésével, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 23.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton zárt borítékban „vízminőség-védelmi referens” megjelöléssel az alábbi címre kell benyújtani: KDTVIZIG 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. Igazgatási és Jogi Osztály vagy e-mailben az allaspalyazat@kdtvizig.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A Közszféra Állásportálja (www.kozigallas.gov.hu): 2022. május 08.

 

 

Utolsó módosítás: 2022. május 06., péntek 08:05
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat