Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

„Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon” című projekt KEHOP-1.1.0-15-2017-00012

Tartalomfelelős: Horváth Angéla, műszaki igazgatóhelyettes

2018. augusztus 28., kedd 11:37

A Balaton Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai célpontja. Nyílt vizének területe kb. 600 km2, átlagmélysége 3,5 m. Vízgyűjtőterülete patakokkal, kisvízfolyásokkal szabdalt, kiterjedése 5775 km2. A tó átlagos szélessége 7,5 km, térfogata csaknem 2 km3.

Ahogy azt a fenti adatok is tükrözik, a Balaton Közép-Európa legnagyobb sekély vizű tava, amely vízfelületéhez viszonyítva kis vízgyűjtővel rendelkezik, ezért mind mennyiségi, mind minőségi és ökológiai vonatkozásban a környezeti, meteorológiai változásokkal szembeni nagyfokú érzékenység jellemzi, vízháztartása gyorsan és gyakran aggasztó módon reagál a klíma változásaira, a felmelegedést kísérő jelenségekre. A felgyorsuló éghajlatváltozás következtében az éghajlati hatások felerősödtek, egyre szélsőségesebb időjárás lesz a jellemző. Ezek a folyamatok alapvetően meghatározzák a Balaton térség és a tó vízrajzi állapotát a vízállástól a vízminőségen keresztül a tó komplex vízi élővilágának állapotáig.

Balaton-vizgyujto

Gazdasági és jóléti szempontból egyaránt fontos, hogy a vizek jó minőségben és megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre. Bármely, vízzel kapcsolatos tevékenység esetében (vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, vízminőség-védelem) alapvető és nélkülözhetetlen a megfigyelés (adatgyűjtés) és az arra épülő értékelés (összességében a monitoring).

Az „Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon” című, KEHOP-1.1.0-15-2017-00012 azonosítószámú projektben beszerzésre kerülő eszközök, műszerek alkalmazásával megvalósuló monitoring tevékenység célja az emberi életminőség, az élhető környezet fenntartható biztosítása. Ezáltal a projekt hozzájárul a Balaton ökológiai és társadalmi-gazdasági rendszere sérülékenységének, illetve alkalmazkodóképességének jobb megértéséhez, segít válaszokat adni arra, hogy ezek milyen mértékben következnek globális és helyi változásokból. Ezek elemzésével dolgozhatók ki megfelelő adaptációs intézkedések. A projekt nyomon követi a folyamatosan változó éghajlati hatásokat is, amelyek befolyásolják a tó vízminőségét, vízmennyiségét és ökológiai állapotát.

Az alábbi térkép a Balaton megfigyelő és tájékoztató rendszerének a projekt keretében megvalósuló fejlesztését, korszerűsítését ábrázolja.Balatontoring.jpg

A projekt fő célkitűzései:

A vizek mennyiségi és minőségi megfigyelését biztosító monitoring rendszer fejlesztése a társadalmi információ igény optimális kielégítése érdekében. A Balaton és részvízgyűjtőjének ökológiai és kémiai állapotértékelésében tapasztalható adathiányok csökkentésére, a Víz Keretirányelv keretében működtetett értékelő- és adatrendszerek fejlesztésére szakmai támogatás a biológiai és kémiai minőségi elemek vizsgálatára vonatkozó mérések elvégzésével. A Balatont és vízgyűjtőjét lefedő, meteorológiai elemekből álló adat-asszimiláló rendszer kiépítése nagyfelbontású tér – és időbeli rácsra, amelyek alap információt jelentenek minden további környezeti modellezéshez, számításhoz és döntéshez. Átfogó tájékoztatási- és döntéstámogató rendszer kiépítése a jelenleg több érintett szervezeti egységhez tartozó alrendszerek összekapcsolásával, a regionális döntéstámogatás elősegítésére.

 

Az ENSZ nemzetközi tudóscsoportjának egyik jelentése szerint a klímaváltozás természetes élővilágra, a biológiai sokféleségre gyakorolt hatása szempontjából Magyarország a világ egyik legsérülékenyebb országa (NÉS). Megállapítja, hogy az éghajlatváltozás növeli a vízellátás, a hazai vizek sérülékenységét (ezzel együtt a vízhiánnyal kapcsolatos kockázatot), amit alapvetően az egyéb emberi hatások (területhasználat, vízigény) határoznak meg.

A Balatonnak ökológiai rendszerként és gazdasági potenciálként való megóvásának a kulcsa a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás. Ezt szem előtt tartva kell a tó ökoszisztémáját óvni, hiszen a társadalom, az infrastruktúra és a gazdaság is a Balaton élő rendszerére támaszkodik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Balatont nem mint jól körülhatárolható tavat, hanem mint komplex rendszert, a teljes vízgyűjtő területét kell vizsgálni, ezt szolgálja a projekt megvalósítása során a döntéstámogató monitoring rendszer fejlesztése.

Az éghajlatváltozás fokozódó hatásai eltérő mértékben ugyan, de az ország egész területét, a társadalom szinte valamennyi rétegét, minden állampolgárját és minden vállalkozását érintik, illetve érinteni fogják. A klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás mind a magyar társadalom tagjaira, mind az ország természetes élővilágára vonatkozik. Az éghajlatváltozási stratégia csak akkor lehet sikeres, ha a társadalom közös felelősségvállalása és a jövő iránti elkötelezettsége kialakul.

A projektet az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja meg.

 

A támogatás összege: 1 000 000 000 Ft

A támogatás intenzitása 100%

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2018. január 04.

Projekt fizikai befejezése: 2022. augusztus 31.

További információk: http://balaton-monitoring.ovf.hu/

 

 

Utolsó módosítás: 2022. július 15., péntek 10:01
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat