Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

A Sió-csatorna nagyvízi mederkezelési tervdokumentációi

Tartalomfelelős: Oláh Zoltán, osztályvezető

2018. február 28., szerda 10:35

 

A Sió-csatorna nagyvízi mederkezelési tervdokumentációi

 

 

Sió-csatorna Siófok és Kapos torkolat közötti szakasza:                                         04.NMT.01 

Sió-csatorna Kapos torkolat és Nádor-csatorna torkolat közötti szakasza:             04.NMT.02  

Sió-csatorna Nádor-csatorna torkolat és Sió-árvízapu közötti szakasza:                 04.NMT.03 

A Sió-csatorna nagyvízi medrében lévő ingatlanok 2015. év októberi ingatlan nyilvántartás adatok alapján

A Sió-csatorna nagyvízi mederben található ingatlanokat és a zonációt szemléltető rajzok

04.NMT.01    helyszínrajzok

04.NMT.02    helyszínrajzok

04.NMT.03    helyszínrajzok

NMT terkep Összefoglaló a nagyvíz mederkezelési tervdokumentációkról

A rendkívüli árvizek történetében példátlan gyorsasággal egymást követő és a korábbi vízszintmagasságokat rendre meghaladó árvizek 1998-2013 között azt bizonyítják, hogy az árvízvédekezés hagyományos eszközei kimerültek. A sikeres védekezés esélyének megőrzéséhez új eszközöket is keresni kell, elsősorban a megelőzés területén. Különösen jelentős, hogy a medrekben elhelyezkedő építmények, elvadult szántók, erdők aljnövényzetének elburjánzása stb. korlátozzák a folyó természetes életterét és lefolyási viszonyait.

A folyók felé terjeszkedő települések nem csak rontják az árvíz levezetését, hanem ezeknek a településrészeknek a megvédése árvíz idején rendkívüli erőfeszítést, esetenként a védett értéket messze meghaladó ráfordítást igényel. Gátat kell tehát vetni a folyók vízszállító képességét csökkentő, duzzasztást okozó tevékenységeknek. Helyre kell állítani, illetve javítani kell az árvízi hozamok levezetését. Ez is fontos eszköz a klímaváltozás miatt gyarapodó szélsőségek kedvezőtlen hatásainak az ellensúlyozásában.

 

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadóvizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési tervdokumentáció készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet intézkedik.

 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő vízfolyások közül a fenti jogszabály a Sió-csatorna vonatkozásában írja elő nagyvízi mederkezelési tervdokumentáció készítését, a csatorna három különböző szakaszára.

A Sió-csatorna 3 db nagyvízi mederkezelési tervdokumentációját a Smaragd GSH Kft. és a HYDROInform Bt. alkotta „Sió 2014 Konzorcium” készítette el.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. január 10-én jóváhagyta a tervdokumentációkat.

 

A nagyvízi mederkezelési tervdokumentáció az alábbiakat tartalmazza: A Sió-csatorna, tervezéssel érintett szakaszán a meglévő állapot ismertetését. A nagyvízi meder határ kijelölését a tervezési szakaszon. Elkészült a mederszakasz 2D hidrodinamikai modellje a jelenlegi helyzetre jellemző mederállapotot figyelembe véve. Modellváltozat készült kedvezőbb lefolyási viszonyokkal rendelkező mederállapot figyelembevételével. A nagyvízi meder egyes területrészeinek vízlevezetésben betöltött szerepének meghatározását, a 2D-s numerikus hidrodinamikai modell különböző futtatásai során előálló eredménymezők elemzése alapján. A Sió-csatorna három tervezési szakaszának nagyvízi meder zonációs térképe elkészült. Nemzetközi kitekintést is tartalmaz a tervdokumentáció. A Sió-csatorna tervezési szakaszán a levezető sávokra vonatkoztatható építési, használati előírások rögzítésre kerültek. A hidrodinamikai modellezés, valamint a konzultációk során feltárt üzemeltetői tapasztalatok alapján az adott mederszakasz árvízlevezető képességének megőrzéséhez és javításához szükséges előírások és tervezett beavatkozások meghatározását, intézkedési javaslatokat.

Az elvégzett tervezési feladat és a jövőben elvégzendő intézkedési javaslatok megfogalmazása mellett fontos kiemelni, hogy a tervkészítés feltárta azokat a hiányosságokat, amelyeket a jövőben célszerű pótolni a vízilétesítmény egységes kezelése, üzemeltetése és a védőképesség biztosításának és javítása érdekében.

 

A tervdokumentációk jobb oldalt a csatlományok alatt tölthetők le.

 

Utolsó módosítás: 2018. március 02., péntek 14:35
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat