Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Vízügyi objektumazonosítás engedélyezési eljáráshoz

Tartalomfelelős: Szabó Péter, munkatárs

2018. január 08., hétfő 11:28

Tájékoztatás a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításával kapcsolatban 2018. január 1-től érvényes vízügyi változásokról

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” elnevezésű kiemelt projekt bevezetését előkészítő feladatként a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti vízjogi engedélyezési eljárás kezdeményezéshez 2018. január 1-től mellékelni kell vízjogi engedélyezési eljárás során – elvi vízjogi és fennmaradási engedélynél az erre irányuló kérelemhez, vízhasználat önálló engedélyezése esetén a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez, különben a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemhez - a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát.

A vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat tartalmazza:

a vízügyi objektumazonosítót, és a nyilatkozat kiállítását megalapozó engedélyezési tervdokumentáció számát és kiállítási dátumát, valamint együttesen megkérhető a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat a vagyonkezelői nyilatkozattal, ebben az esetben kiállításra kerül vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő ingatlan érintettsége esetén az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői hozzájárulás, feltétellel történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása és annak indokolása, ha a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a vízügyi igazgatóság állami vízvagyonra, vízkészletre vonatkozó vagyonkezelői hozzájárulása, illetve a hozzájárulás elutasítása esetén az elutasítás indokolása.

A vízügyi igazgatóság a nyilatkozatát az engedélyezési tervdokumentáció – elvi vízjogi engedélyezés esetén a műszaki megoldást tartalmazó dokumentáció –, valamint a vízügyi igazgatóság által közzétett módon történő megkeresés alapján, a megkeresés megérkezésétől számított húsz napon belül adja ki a kérelmezőnek.

A vízügyi igazgatóság nem ad vízügyi objektumazonosítót abban az esetben, ha a kérelem részét képező vagyonkezelői hozzájárulást elutasítja.

A VIZEK projekt célja a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatában a különálló közigazgatási informatikai rendszerek összekapcsolásával magasabb szintű, hatékonyabb szolgáltatás elérése, a mezőgazdasági célú vízhasználók üzemeltetési adatszolgáltatási kötelezettségeihez tartozó adminisztratív terhek csökkentése, az adatok átláthatóságának és ellenőrizhetőségének növelése, valamint az öntözés fejlesztés támogatása és a hatékony vízkészlet-gazdálkodás, valamint ezekkel összefüggésben a támogatások célirányosabb, költséghatékonyabb felhasználásának támogatása, elősegítése. A VIZEK projekt által létrehozandó rendszer tervezett indulási időpontja 2020. január 1. Az ügyfél tervezetten a hatósági eljárás kezdeményezése előtt, elektronikus azonosítását követően a VIZEK rendszer keretei között működtetett adatgyűjtő felületre tölti majd fel a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat, valamint e rendszeren keresztül szerzi be a VIZEK rendszerhez csatlakozott szervektől a hatósági eljáráshoz szükséges információkat, a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot és a vagyonkezelői nyilatkozatot. Az adatgyűjtő felület a kérelmező részére tárhelyet biztosít a hatósági és a Kormány rendeletében meghatározott egyéb eljárásokhoz szükséges dokumentumok számára.

A nyilatkozat (hozzájárulás) kiadása kérelmezhető:

A kérelem papír alapon, személyesen vagy postai úton történő benyújtásával az alábbi címen/címre (az űrlapot ekkor is excel fájl formátumban várjuk):

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár Balatoni út 6.

Tel:      +36/22/315-370

ügyfélfogadási idő: munkanapokon 9.00-11.00

A kérelem elektronikus úton történő benyújtásával a letesitmenyazonositas@kdtvizig.hu címre.

A nyilatkozat és hozzájárulás kiadásához benyújtandó dokumentumok:

űrlap(ok) excel fájl formátumban – a kitöltési útmutató és a létesítmény azonosításhoz szükséges űrlapok letölthetőek a honlapról az űrlapok első munkalapján lévő Címlap aláírva, szkennelt (vagy lefényképezett) formában (ez az objektum azonosítás kérelme) kérelem vagyonkezelői/befogadó/üzemeltetői nyilatkozathoz – letölthető a honlapról tervdokumentáció

 

A szükséges űrlapok jobb oldalt a csatlományok alatt tölthetők le.

 

Utolsó módosítás: 2020. január 06., hétfő 09:34
Régi weboldal Elérhetőség Partnereink Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat