Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Tájékoztató a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén folyó védekezési tevékenységekről 2015. április 12.

Tartalomfelelős:

2015. április 13., hétfő 07:44

Esemény kezdete: 2015. április 12. 00:00, vasárnap

Esemény vége: 2015. április 12. 23:59, vasárnap

Helyszín: -

Tájékoztató

a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén folyó

védekezési tevékenységekről

2015. április 12.

 

Árvízvédekezés

Tolna megye

Elrendelt fokozatok:

Védelmi szakasz

Készültségi fokozat

04.07. Kölesd–simontornyai védelmi szakasz

I.

04.06. Szekszárd–Sióagárd–kölesdi védelmi szakasz  04.06.03 Sióagárd I, 04.06.04 Kölesdi és 04.06.05. Völgységi őrjárás

I.

04.05. Siótorok–kölesdi védelmi szakasz: 04.05.01 Bogyiszlói, 04.05.02 Palánki őrjárás

I.

04.01. Báta–Siótorok–szekszárdi védelmi szakasz 04.01.05 borrévi és 04.01.06 szekszárdi őrjárás

I.

 

Tevékenység:

A Balaton vízeresztése miatt a 04.01.  Báta–Siótorok–szekszárdi védelmi szakasz borrévi és szekszárdi őrjárásaiban, a 04.05. Siótorok–kölesdi, a 04.06. Szekszárd–Sióagárd–kölesdi, valamint a 04.07. Kölesd–simontornyai védelmi szakaszokon jelenleg I. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben, kivéve a 04.06.01. Sióagárdi I., 04.06.02. Medinai, 04.05.03. Sióagárdi I. és 04.05.04. Medinai őrjárását, ahol az I. fokú készültséget 2015.04.07-én 18:00 órától megszüntettük.

A Sió-csatornán stagnáló vízszint tapasztalható.

A mentett oldali mezőgazdasági területek bejárása, és az elöntött területek nagyságának felmérése megtörtént, jelenleg 40 ha.

 

04.07. Kölesdsimontornyai árvízvédelmi szakasz:

Igazgatóságunk a fokozatnak megfelelő figyelő, jelentő, észlelő szolgálatot lát el, különös tekintettel a műtárgyakra és környezetükre, valamint az esetleges torlaszképződésekre.

A tapasztalható árvízi jelenségeket fokozott figyelemmel kísérjük, azok felmérését, jelölését és jelentését folyamatosan végezzük. A töltésen magángépjárművek és mezőgazdasági gépek forgalma továbbra is tilos.

A Sió bp. 65+269 tkm szelvényben lévő Simontornyai alsó zsilip továbbra is nyitva van.

 

04.06. SzekszárdSióagárd-kölesdi árvízvédelmi szakasz:

A fokozatnak megfelelő gyakorisággal vízállás észlelést végzünk, és figyelő-jelentő szolgálatot látunk el a védelmi szakaszon.  

A 04.06.05. Völgységi őrjárás I. fokú készültségét továbbra is fenntartjuk tekintettel arra, hogy az őrjárásnak része a Sió jp-i 14+419 tkm - 18+153 tkm szakasza, azonban a Völgységi-patak árvízvédelmi  szakaszán nem indokolt az I. fokú árvízvédelmi készültség fenntartása, ezért ezen szakaszon a továbbiakban már védekezési feladatot nem látunk el.

A Nádor-csatorna jp. 1+765 tkm szelvényében lévő Kiséri-zsilipnél történt vízoldali töltésrézsű függőleges beszakadásának ideiglenes helyreállítása után is van kontúrszivárgás, de anyag-áthordás nem tapasztalható. A helyszínt továbbra is fokozottan megfigyeljük.

A zsilipet 2015. március 8-án kinyitottuk.

A 2015. március 9-én kinyitott Nádor-csatorna jp. 3+779 tkm szelvényben lévő Janyai-zsilip, valamint a 2015. március 23-án kinyitott Nádor-csatorna jp. 4 + 958 tkm és 7 + 593 tkm szelvényében lévő zsilipek továbbra is nyitva vannak.

Nyitva vannak a Sió-csatorna jp. 15+210, 16+013, 16+431, valamint a Sió bp. 17+711, 19+406 tkm szelvényében lévő zsilipek, hogy a háttérvizek bevezetése biztosított legyen a befogadó irányába.

Sióagárdon a Sió-csatorna bp. 17+705 tkm szelvényében lévő Barai árok torkolati zsilip folyamatosan nyitva van, így a Barai árokból a belvizek beáramlása a Sióba folytatódik.

 

04.05. Siótorokkölesdi árvízvédelmi szakasz:

A fokozatnak megfelelő gyakorisággal vízállás észlelést végzünk, és figyelő-jelentő szolgálatot látunk el a védelmi szakaszon.

A Sió-csatorna bp. 7+930 tkm szelvényben lévő Kutyatanyai-zsilipet az ellennyomó medence szorítózsilipjének betétpallós elzárásával 2015. március 27-én lezártuk. A zárás célja a Tolnai-Déli holtág vízszinttartása, illetve a Sió balparti öntözőfürt részére az öntözési célú vízkészlet betározásának biztosítása.

A Sió bp. 11+765 tkm szelvényben lévő Fekete-éri-zsilipet 2015. április 10-én lezártuk.  

A Nádor-csatorna bp. 1 + 879, 8+566, 9+191, 11+011, 11+524, 12+790, 13+473, 13+773, 15+847 tkm szelvényeiben lévő zsilipek nyitva vannak, ezáltal a belvizek gravitációs úton történő bevezetése a befogadóba biztosított.

A 2015. március 9-én kinyitott Nádor-csatorna bp. 5+535 tkm szelvényben lévő zsilip továbbra is nyitva van.

 

04.01. Báta–Siótorok–szekszárdi árvízvédelmi szakasz:

Az érintett gátőrjártásokban (borrévi és szekszárdi) fokozatnak megfelelő gyakorisággal vízállás észlelést végzünk, és figyelő-jelentő szolgálatot látunk el a védelmi szakaszon.

A 2015. március 9-én kinyitott Sió-csatorna jp. 13+662 tkm szelvényében lévő Palánki-zsilip továbbra is nyitva van.
 

Belvízvédekezés

 

Tolna megye

Elrendelt fokozatok:

Védelmi szakasz

Készültségi fokozat

04.01. SzekszárdBátai belvízvédelmi szakasz

EbesSzombatta-csatorna - Őcsény–Ebesi szivattyútelep

Várdombibelvízcsatorna - Várdomb–Óbereki szivattyútelep           

 

I.

I.

04.04.06. Simontornyai őrjárás feletti Sió mederszakasz

I.

 

Tevékenység:

A 04.01. Szekszárd–Bátai belvízvédelmi szakasz:

04.01. Szekszárd-Bátai belvízvédelmi szakaszon a közbenső belvízátemelő szivattyútelepek üzemeltetése miatt, 2014. október 16-án 06:00 órától I. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben.

Az Őcsény–Ebesi szivattyútelepen a tegnapi nap folyamán 1 db szivattyú
1,36 üzemórában, a Várdomb–Óbereki szivattyútelepen 1 db szivattyú 5,98 üzemórában üzemelt. A szivattyútelepeken az átemelt vízmennyiség 7.135 m3 volt.

A szivattyútelepek környezetében található drénezett területek, gyűjtő árkok és a szivattyútelepi előtározók vízszintjeinek figyelemmel kísérése és a belvízátemelő szivattyútelepek fokozott ellenőrzése folyamatos.

A nyitott bátai zsilipen keresztül a belvízöblözet vizei gravitációs úton távoznak.

A belvízzel elöntött területek nagysága a védelmi szakaszon jelenleg 250 ha.

 

04.04. SzekszárdSimontornya belvízvédelmi szakasz 04.04.06 Simontornyai őrjárás feletti mederszakasz:

A 04.04. Szekszárd–Simontornya belvízvédelmi szakasz 04.04.06. Simontornyai őrjárás feletti mederszakaszon 2015. április 1-jén 18:00-tól a II. fokú belvízvédelmi készültséget
I. fokúra mérsékeltük.

A Sió-csatorna felső, Somogy- és Fejér megyei szakaszának bejárása, zsilipek, rézsűk ellenőrzése folyamatos.

Az időjárás és a vízállás függvényében a műtárgyak nyitását/zárását, az ideiglenes elzárások kiépítését/visszabontását, illetve azok felügyeletét és a mentett oldalon összegyűlt csapadékvizek és belvizek befogadóba vezetését folyamatosan végezzük. 2015. március 31-től minden zsilip nyitva van.

A folyamatban lévő balatoni vízeresztés 30 m3/s vízhozam értékről 15 m3/s értékre történő csökkentése 2015. március 27-én 12:28 órakor befejeződött. A vízeresztés intenzitása jelenleg 15,2 m3/s.

A belvizek Sió-csatornába folyamatos, gravitációs úton történő beáramlása, valamint a balatoni vízeresztés intenzitásának csökkentése miatt a siómarosi és siójuti szivattyúállások 2015. március 18-án, valamint a Tolnanémedi jobb és bal parton levő szivattyúállások
2015. április 1-jén elbontásra kerültek.

A Sió-csatorna mentén tapasztalt víz- és mentett oldali jelenségek, rongálódások, suvadás, torlaszképződés, valamint a mentett oldalon elöntött mezőgazdasági területek nagyságának felmérését folyamatosan végezzük.

A belvízzel elöntött területek nagysága jelenleg mintegy 0,05 ha.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízkárelhárítási ügyeletet tart az alábbi elérhetőségeken:

 

Igazgatósági Műszaki Ügyelet

 

Elérhetőség:

Cím:                           8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Telefonszám:             22/514-018

Fax:                            22/514-019

Mobiltelefonszám:    06-20/235-88-58

Utolsó módosítás: 2015. április 13., hétfő 07:59
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat