Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ

Tartalomfelelős: Dr. Kelemen Krisztián, osztályvezető

2022. május 06., péntek 07:54

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztálya

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az igazgatóságra érkező panaszok és közérdekű bejelentések megválaszolása, ezek nyilvántartása. Jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, belső szabályzatok és utasítások aktualizálása. Az igazgatóság belső kontrollrendszerének működtetése, az ellenőrzési nyomvonal aktualizálása, nyomon követése. Kockázatok nyilvántartásba vétele, vezetése, éves kockázati tűréshatár meghatározása. Integritás koordinátori feladatok végzése. Általános igazgatási ügyek intézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

                       

Pályázati feltételek:

Középfokú szakmai végzettség (igazgatási ügyintézői, jogi asszisztensi szakmacsoportba tartozó), MS Office (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete, Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú iskolai végzettség (általános igazgatási, igazgatásszervezői, jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi), Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat, Közigazgatásban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz bruttó fizetési igény megjelölésével, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 29.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton zárt borítékban „igazgatási ügyintéző” megjelöléssel az alábbi címre kell benyújtani: KDTVIZIG 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. Igazgatási és Jogi Osztály vagy e-mailben az allaspalyazat@kdtvizig.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 03.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A Közszféra Állásportálja (www.kozigallas.gov.hu) – 2022. május 07.

 

 

 

Utolsó módosítás: 2022. május 06., péntek 07:56
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat