Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Szekszárd, Lőtéri Vízbázis kármentesítése (KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

Tartalomfelelős: Tóth Sándor, műszaki igazgatóhelyettes

2018. szeptember 05., szerda 15:23

Szekszárd, Lőtéri Vízbázis kármentesítése (KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság konzorciumot alkotva a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint az illetékességi területére eső, állami felelősségi körbe tartozó környezeti kármentesítési feladatok végrehajtójával támogatást nyert a Szekszárd K-i részén kialakult felszín alatti klórozott szénhidrogén szennyezettség felszámolására a KEHOP-3.3.0 kódszámú „Szennyezett területek kármentesítése” tárgyú pályázati konstrukció keretében.

Az ipari zóna területéről kiinduló, a felszín alatti vízben kimutatható, oldott állapotú szennyezettség kb. 3 km2-nyi területet érint, melynek nagy része iparterület, szórványosan családi házas beépítettséggel. Maga a Lőtéri vízbázis a Szekszárdi-dombság előterén és a Tolnai-Sárköz dunai árterén helyezkedik el, a közel É-D-i csapású vasútvonaltól keletre a Sió-csatornáig, illetőleg a Gemenc vidék határáig terjed ki. A vízbázis évtizedek óta szolgálta a város ivóvíz ellátását a területén kialakított vízműkutak üzemeltetése révén.

A szennyezettséget 1993-ban észlelték: a Pannónia Sörgyár szekszárdi üzemének minőség-ellenőrző laboratóriumi vizsgálata során a hálózati ivóvízben cisz-diklóretilén jelenlétét mutatták ki. A szennyezőanyag a Lőtéri vízbázis déli kútcsoportjának célzott vizsgálata során a vízműkutak vizében is kimutatható volt. Ezzel magyarázható a szennyezettség beazonosítására szolgáló elnevezés. Bár a szennyezett vízműkutak leállításra kerültek, az oldott szennyezőanyag terjedése továbbra is veszélyeztette a város ivóvíz ellátását.

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1996-ban az ismeretlen eredetű, vagy jogutód nélkül megszűnt jogi személyek által okozott szennyeződések felszámolására elindította az Országos Kármentesítési Programot. Ezek a kármentesítések – egyéb felelős kijelölésének hiányában – az állam felelősségi körébe kerültek. A jogszabályi változások miatt a környezeti kár felszámolására kötelezett szervezet a szennyezettség felismerése óta többször változott. A területileg illetékes Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2006 óta végzi a felszín alatti vizet érintő szennyezettség kármentesítését és az oldott szennyezettség esetleges elmozdulásának megfigyelését.

A szennyezettség vizsgálata, a szennyezett terület térbeli lehatárolása több lépesben elvégzett tényfeltárás keretében történt. A szennyezett terület kármentesítése, a szennyezett víz kitermelésével és felszíni megtisztításával 1998-ban kezdődött meg. A szennyeződés az 1998-2012 között elvégzett kármentesítési munkálatok során helyenként felszámolásra került, de a forrásgócként azonosított pontokon a szennyeződés továbbra is kimutatható. Az ezekből a gócokból kiinduló oldott szennyezőanyag csóvák elterülését az intenzív vízkitermelés ellenére sem sikerült megakadályozni. A város vízigényének kielégítése, megfelelő mennyiségű, egészséges ivóvíz biztosítása érdekében Szekszárd új vízbázis üzembe helyezése mellett döntött.  2017-től a város egészséges ivóvize a Szekszárd város partiszűrésű vízbázisáról (Fadd – Dombori – Bogyiszló-É-i vízbázis) kerül kitermelésre.

A szennyezettség végleges felszámolására európai uniós pályázati konstrukció kínál lehetőséget. A „Szennyezett területek kármentesítése” című, KEHOP-3.3.0 pályázati konstrukció 6,35 milliárd Ft-ot biztosít a szennyezettség felszámolására és a kapcsolódó kármentesítési monitoring tevékenység elvégzésére. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Kormányhatározat 2. számú melléklete támogatást igénylőként az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a kárfelelős Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumát nevesíti. A projekttel szembeni szakmai elvárás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet előírásait betartva, hatósági kötelezésben foglaltak alapján kármentesítés elvégzése a szekszárdi Lőtér vízbázis területén.

A projekt jelenleg zajló előkészítő fázisában megtörténik a szennyezett terület ismételt tényfeltárása a szennyezettség mértékének meghatározására és lehatárolására.Ezt követően, az eredmények alapján elkészül a kármentesítés műszaki beavatkozási terve, amellyel a szennyezettség a hatósági előírásoknak megfelelően kezelhető. A kármentesítés a műszaki beavatkozás elvégzéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően kezdhető meg. A kármentesítési műszaki beavatkozás elvégzésének határideje 2023. szeptember 27.

A projekt végrehajtására a támogatási szerződés 2017. február 15-én lépett hatályba.

Projekt fizikai befejezése: 2023. szeptember 27.

További információ: szekszardloter.ovf.hu

Utolsó módosítás: 2021. október 01., péntek 10:17
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat