Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

A klímaváltozás hatása a Balaton vízkészletére, áramlási viszonyaira és az élővilágra - KEHOP-1.1.0-15-2017-00011

Tartalomfelelős: Bánkúti Józsefné, osztályvezető

2017. szeptember 08., péntek 15:09

„A klímaváltozás hatása a Balaton vízkészletére, áramlási viszonyaira és az élővilágra” című projekt (KEHOP-1.1.0-15-2017-00011)

A Balaton vízháztartását alapvetően meghatározó természeti jelenségek a csapadék, a hozzáfolyás, illetve a párolgás. A Balatonba torkolló vízfolyások által szállított vízmennyiség, vagyis a hozzáfolyás, ezek közül a természeti jelenségek közül a legnagyobb változékonyságot mutatja. Az 1980-as évek első felétől az éves hozzáfolyás értéke szignifikánsan csökken, ami arra enged következtetni, hogy megváltoztak a Balaton vízgyűjtő-területén a lefolyási viszonyok. A tó vízjárásában azok az időszakok teremtenek szélsőséges helyzetet, amikor egy-egy vízháztartási tényező tartósan és jelentősen eltér az átlagostól. A csapadék hosszú távú idősorait vizsgálva látható, hogy az 1970-es évektől nagyobb számmal fordulnak elő az átlagosnál szárazabb évek. Külön figyelmet érdemel az átlagosnál szárazabb évek évcsoportokban történő jelentkezése. Ezek a jelenségek halmozódó vízhiányt, egyben a vízgyűjtő terület kiürülését eredményezik.

Balaton, deli parti elontesek, utcakep (2014-2015)Balaton, déli parti elöntések, utcakép (2014-2015)

Az utóbbi évtizedben tapasztalható szélsőséges időjárás – gondoljunk csak a 2010. év rendkívüli esőzéseire, vagy a 2011. és 2012. évek szárazságára – a Balatonban szélsőséges vízállásokat eredményezett.

Aszályos időszakban a minimális vízszintek alatti, csapadékos időszakban a maximális vízszintek feletti vízállások fordultak elő. A klímaváltozás hatásainak mérséklése, a szélsőséges időjárási események gyakoriságának megváltozása, a tóban történő többlettározás lehetőségének megteremtését igénylik. Ennek eszköze lehet a szabályozási sáv maximumának emelése, ami az eddigieknél szélesebb tartományban történő vízkészlet-gazdálkodást jelent. A korábban alkalmazott +110 cm-es maximális vízállás +120 cm-re történő megemelése 60 millió m3 plusz víztömeget jelent, ami tartalékot képezhet a nyári megnövekedett párolgású időszakra.

Balaton, deli parti elontesek, utcakep (2014-2015)2jpgBalaton, déli parti elöntések, utcakép (2014-2015)2jpg

Az éghajlatváltozást kutató szakemberek véleménye szerint sokéves viszonylatban nem változik a csapadék átlagos mennyisége, azonban az eloszlása szélsőséges lesz. Ezt megváltoztatni nem vagyunk képesek, azonban az alkalmazkodás feltételeit megteremthetjük. A változó/változékony meteorológiai / klimatológiai hatások pontosabb ismerete segít a mérséklés adekvát tényezőit megtalálni és alkalmazni, ezzel is segítve a Balaton fenntartható üdülési célú hasznosítási prioritásának megőrzését.

A projekt céljának meghatározása

A projekt célja a vízszintszabályozás és az éghajlatváltozás közötti összefüggés vizsgálata, a KEHOP céljaihoz kapcsolódó áramlástani modell megalapozása a Balaton mederanyag mennyiségi és minőségi felmérésével, a Balaton megváltozott (emelt vízszintű) üzemrendjének hatásvizsgálata környezeti hatástanulmány összeállításával.

A stabilabb üdülési célú vízhasználatokat támogató állapot elérése érdekében szükséges a vízszint-szabályozás felülvizsgálata, a teljes vízgyűjtő területen történt beavatkozások és a globális éghajlatváltozás hatásának figyelembevételével, ami segíthet a mederben való többlettározás helyes kihasználásának meghatározásában.

Vizsgálni szükséges a maximális vízszint emelésének hatásait a parti területekre, a művi létesítményekre, a vízrendezésre, a tó és a vízparti területek növény- és állatvilágra. Jelen projekt a klímaváltozás Balatonra gyakorolt hatásán túl vizsgálni és felülvizsgálni kívánja a stabilabb üzemeltetéshez szükséges paramétereket, illetve ezek gazdasági hatásait is, feltárva a pozitív és negatív tényezőket.

"A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra” projektet a 1084/2016. (II. 29) Kormányhatározat 2. számú melléklete a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektjei között rögzíti.

Megítélt támogatás összege: 300 millió Ft

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017. június 23.

Projekt fizikai befejezése: 2019. június 15.

További információ: klimabalaton.ovf.hu

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 15., péntek 10:30
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat