Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére (KEHOP-1.3.0-15-2017-000018)

Tartalomfelelős: Csurgai-Horváthné Kiss Henriett, osztályvezető

2019. április 01., hétfő 15:43

A Balaton vízgyűjtő területének nagysága 5.775 km2, fő tápláló vízfolyása a Zala-folyó, de vizét számos további kisvízfolyás közvetlenül is táplálja. A tó vízfeleslegének levezetése a siófoki zsilip szabályozásával, a Sió-csatornán keresztül történik a Dunába.

A Balatont tápláló vízfolyások által szállított hordalék és szennyeződések jelentősen befolyásolják a tó vízminőségét. A tó vízminőségének megóvása és javítása érdekében a külső tápanyagterhelést csökkentő beavatkozások közül kiemelkedik a Zala-folyón kialakított Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer megvalósítása, de ezt a célt szolgálják a Balatonba torkolló kisvízfolyásokra épült hordalékfogó műtárgyak és a nádas szűrőmezők.  A nádas szűrőmezők szerepe kettős. Egyrészt természetes hordalékfogóként szolgálnak, másrészt kedvező hatást gyakorolnak a természetes vizek minőségére. Ezt a hatást a vízszintes és függőleges irányban fejlődő terjedelmes, sűrű szövevényt alkotó gyökérzetük biztosítja. A gyökerekkel átszőtt talajban a baktériumsűrűség lehetővé teszi egészen kis térben nagy mennyiségű szerves anyag lebontását. Ezek eredményeként a Balatont érő külső terhelések jelentős mértékben lecsökkentek.

Balaton_preventiv_terkepUszadék- és hordalékfogók az É-i kisvízfolyásokon a Q-Provis Kft. (1999) szerint

A fejlesztés szükségessége

A XIX. század közepéig a Balaton vízszintjét gyakorlatilag a klimatikus viszonyok határozták meg, egészen a Sió-zsilip 1863-as megépítéséig, mikor is a vízszintet jelentősen le tudták süllyeszteni, ezáltal a szabad vízfelületek eltűntek. A tó vízszintjének szabályozása után indulhatott meg a betorkolló vízfolyások rendezése, a Balaton partvonalának kiépítése, a környező területek mezőgazdasági hasznosítása. Mindezen beavatkozások következtében a környező mocsarak vízminőség védő funkciója éppen akkor szűnt meg, amikor a fejlődő civilizáció – urbanizáció, növekvő idegenforgalom, ipari fejlődés, intenzív mezőgazdaság – a tóba folyó vizek minőségét folyamatosan rontotta.

A Balaton védelmében és vízminősége javítására az elmúlt 3 évtizedben számos intézkedés valósult meg, amelyek eredményeként a Balatont érő külső terhelés jelentős mértékben lecsökkent.

A kisvízfolyásokon létesített torkolati, torkolat-közeli műszaki létesítmények időközben feltöltődtek, feliszapolódtak, vagy műszaki állapotukban olyan leromlások következtek be, hogy létesítési céljuknak ma már sok esetben nem felelnek meg. A Balaton vízminőségének megőrzése, fenntartása és javítása érdekében szükség van reaktiválásukra, rekonstrukciójukra.

Ezen problémák mind-mind a fejlesztések szükségességét vetítik előre.

A projekt céljainak meghatározása

A projekt célkitűzése a Balaton vízminőségének megőrzése, annak javítása, a Balaton északi partján lévő nádas szűrőmezők állapotfelmérésén alapuló fejlesztési szükségesség meghatározásával, ami közvetlenül a Balatonba jutó tápanyagtöbblet (N-, P-formák) helyben tartását, visszatartását valósítja meg. A projekt során a feltelt, már funkcióját betölteni nem tudó létesítmények felmérését követően megvalósul azok jó karba helyezése, reaktiválása, továbbá kidolgozásra kerül a létesítmények közép és hosszú távú fenntartási, gazdálkodási terve.

Balaton_preventiv_terkep2

Projektfejlesztéssel érintett balatoni kisvízfolyások

Előkészítő tervezés:

A projekt előkészítés szakaszában az alábbi vizsgálatok és felmérések valósulnak meg, amelyek alapján a projektben megvalósuló fejlesztések műszaki tartalma meghatározható:

Helyszíni vizsgálatok és felmérések elvégzése a tó É-i vízgyűjtő területein. A meglévő szűrőmezőkön és sankolótereken a feltöltődés mértékének pontos meghatározása a művekben, illetve a vízfolyás torkolatánál. A kiülepedett mederanyag fizikai, kémiai vizsgálata, a szűrőmezőkben és sankoló tereken, illetve a vízfolyás torkolatánál. A torkolati szakaszokon épített depóniák talajmechanikai jellemzőinek meghatározása az esetleges fejlesztések, gátmagasítások tervezéséhez. A szűrőmezővel nem rendelkező vízfolyásokon vízhozam és vízminőségi vizsgálatok, kisvizes, középvizes és nagyvizes vízhozamnál. A szűrőmezővel nem rendelkező vízfolyások torkolatánál iszapvizsgálat (fizikai, kémiai).

 

Megvalósítani kívánt fejlesztések:

A meglévő hordalékfogó műtárgyak, létesítmények rekonstrukciója, reaktiválása. Vízkormányzást biztosító műtárgyak és létesítmények rekonstrukciója és fejlesztése. Nádas szűrőmezők hatékonyságának növelése, a hordalékfogó tározók átalakítása a helyi élővilág igényeire is figyelemmel. A vízfolyások torkolati, torkolat közeli szakaszain a depóniák megerősítése, magasítása, az árvízi kockázat csökkentése érdekében. A Balaton Északi partján betorkolló vízfolyásokon preventív intézkedések, beavatkozások megtétele, a vízminőségi problémák tómedren kívül tartása érdekében. A meglévő szűrőmezőkön és sankoló terekben a lefolyási akadályok eltávolítása. A közép és hosszú távú fenntartási, gazdálkodási tervek és üzemeltetési szabályzatok kidolgozása.  „Kárelhárítási területi terv” készítése a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján Azokon a vízfolyásokon, amelyek esetében még nem történt konkrét javaslattétel a torkolati műre, az állapotfelmérések eredményei alapján lehet döntést hozni. A várható fejlesztéseken túl eszközbeszerzés és a meglévő eszközállomány korszerűsítése a létesítmények hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében.

A „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére” című, KEHOP-1.3.0-15-2017-000018 azonosítószámú projektet a 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat kiemelt projektként nevesíti.

A projektet az Országos Vízügyi főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja meg.

Megítélt támogatás összege: 3.780.000.000 Ft

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2018. január 04.

Projekt fizikai befejezése: 2023. október 30.

További információ: balatonvizminoseg.ovf.hu  

Utolsó módosítás: 2019. április 01., hétfő 15:55
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat