Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Az idegenhonos inváziós fajok visszaszorításának vízügyi feladatai

Tartalomfelelős: Horváth Angéla, munkatárs

2020. október 28., szerda 12:39

Az alfejezetben 11 vízinövényfaj szerepel: karolinai tündérhínár, közönséges vízijácint, cingár átokhínár, mexikói vízibojt, hévízi gázló, nagy fodros-átokhínár, nagyvirágú tóalma, sárga tóalma, strucctoll-süllőhínár, felemáslevelű süllőhínár, átellenes rucaöröm.A Cselekvési Terv 5.2.1. alfejezetében szerep-lő közönséges selyemkóróirtása, gyérítése tekintetében a fokozottan védett/védett természeti területekre, illetve Natura 2000 területekre szükséges koncentrálni, melyek meghatározása a Nemzeti Park Igazgatóságok feladata. A közönséges selyemkórót illetően a vízügyi ágazatnak a vagyonkezelésében lévő ingatlanokon akkor keletkezik irtási, gyérítési feladata, amennyiben erre kötelezést kap.A Cselekvési Terv alapján az intézkedési felelősöknek a végrehajtott intézkedésekről, feladatok-ról éves beszámolót kell készíteniük, melyet első alkalommal várhatóan 2021. év elején kell megküldeni az Agrárminisztérium részére. Az Intézkedési Terv megfelelő teljesítéséhez elengedhetetlen a Nemzeti Park Igazgatóságokkal való szoros együttműködés, ezért Igazgatóságunk szakmai egyeztetést kezdeményezett a területileg illetékes szervezetekkel. A 2020. október 27-én megtartott szakmai egyeztetésen a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI), valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) képviseltette magát.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területére vonatkozóan többek között egyez-tetésre kerültek a Cselekvési Tervben szereplő idegenhonos fajok elterjedési helyei, valamint információkat kaptunk a vegyszeres növényzetirtás lehetséges módjáról. Tájékoztatást kaptunk továbbá a kezelési módok hatékonyságáról, illet-ve a DINPI képviselői felhívták figyelmünket az „Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai” című kiadványukra és annak bővített kiadására, melyek többek között az egyes fajokra vonatkozó intézkedési tapasztalatokat tartalmaznak. Annak érdekében, hogy az inváziós fajok visszaszorítása, irtása eredményes legyen, a Nemzeti Park Igazgatóságok útmutatása alap-ján a jövőben tiltó és tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre az indokolt helyeken. Megállapodás született azzal kapcsolatban, hogy a Nemzeti Park Igazgatóságok és a Vízügyi Igazgatóság a jövőben közösen fognak fellépni az inváziós fajok visszaszorítása érdekében. A Cselekvési Tervben szereplő fajokkal kapcsolatban az idegenhonos inváziós fajok tudásbázisa (http://www.invaziosfajok.hu/hu) szolgál további információval. A honlapon az európai uniós és a hazai jogszabályi háttér bemutatása mellett megtalálhatók többek között a fajok részletes ismertetői, valamint kezelési útmutatók, emellett számos, a témával kapcsolatos kiadvány letöltésére is lehetőség nyílik.

Utolsó módosítás: 2021. január 20., szerda 12:44
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat