Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Tájékoztató a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén folyó védekezési tevékenységekről 2015. március 9.

Tartalomfelelős:

2015. március 09., hétfő 14:16

Esemény kezdete: 2015. március 9. 00:00, hétfő

Esemény vége: 2015. március 9. 23:59, hétfő

Helyszín: -

Tájékoztató

a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén folyó

védekezési tevékenységekről

2015. március 9.

 

 

Árvízvédekezés

Tolna megye

Elrendelt fokozatok:

Védelmi szakasz

Készültségi fokozat

04.07. Kölesd–simontornyai védelmi szakasz

I.

04.06. Szekszárd–Sióagárd–kölesdi védelmi szakasz

I.

04.05. Siótorok–kölesdi védelmi szakasz

I.

04.01. Báta–Siótorok–szekszárdi védelmi szakasz 04.01.05 borrévi és 04.01.06 szekszárdi őrjárás

I.

 

Tevékenység:

A Balaton vízeresztése miatt a 04.01.  Báta–Siótorok–szekszárdi védelmi szakasz borrévi és szekszárdi őrjárásaiban, a 04.05. Siótorok–kölesdi, a 04.06. Szekszárd–Sióagárd–kölesdi, valamint a 04.07. Kölesd–simontornyai védelmi szakaszokon jelenleg I. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben. A Sió-csatornán lassú vízszint csökkenés tapasztalható.

A mentett oldali mezőgazdasági területek bejárása, és az elöntött területek nagyságának felmérése megtörtént, jelenleg 567 ha.

 

04.07. Kölesdsimontornyai árvízvédelmi szakasz:

Igazgatóságunk a fokozatnak megfelelő figyelő, jelentő, észlelő szolgálatot lát el, különös tekintettel a műtárgyakra és környezetükre, valamint az esetleges torlaszképződésekre.

A tapasztalható árvízi jelenségeket fokozott figyelemmel kísérjük, azok felmérését, jelölését és jelentését folyamatosan végezzük. A töltésen magángépjárművek és mezőgazdasági gépek forgalma továbbra is tilos.

A Sió apadó vízállása következtében a Sió bp. 65+269 tkm szelvényben lévő Simontornyai alsó zsilip továbbra is nyitva van.

 

04.06. SzekszárdSióagárd-kölesdi árvízvédelmi szakasz:

A fokozatnak megfelelő gyakorisággal vízállás észlelést végzünk, és figyelő-jelentő szolgálatot látunk el a védelmi szakaszon.

A Nádor-csatorna jp. 1+765 tkm szelvényében lévő Kiséri-zsilipnél történt vízoldali töltésrézsű függőleges beszakadásának ideiglenes helyreállítása után is van kontúrszivárgás, de anyag-áthordás nem tapasztalható. A helyszínt továbbra is fokozottan megfigyeljük.

A zsilipet 2015. március 8-án kinyitottuk.

A Nádor-csatorna jp. 3+779 tkm szelvényben lévő Janyai-zsilip zárva van.

Nyitva vannak a Sió-csatorna jp.15+210, 16+013, 16+431, valamint a Sió bp. 17+711, 19+406 tkm szelvényében lévő zsilipek, hogy a háttérvizek bevezetése biztosított legyen a befogadó irányába.

Sióagárdon a Sió-csatorna bp. 17+705 tkm szelvényében lévő Barai árok torkolati zsilip továbbra is nyitva van, így a Barai árokból a belvizek beáramlása a Sióba folytatódik.

 

04.05. Siótorokkölesdi árvízvédelmi szakasz:

A fokozatnak megfelelő gyakorisággal vízállás észlelést végzünk, és figyelő-jelentő szolgálatot látunk el a védelmi szakaszon. A szakaszon több zsilipet 2014. dec. 7-én lezártunk, mivel már nem biztosított a háttérvizek gravitációs beáramlása a Sió-csatornába.

A lezárt műtárgyakat folyamatosan ellenőrizzük.

A Sió-csatorna bp. 7+930 tkm szelvényben lévő Kutyatanyai zsilipet 2015. március 4-én kinyitottuk, a Tolnai-Déli holtágból az összegyűlt belvizek levezetése a Sióba folyamatos.  

A Sió bp. 11+765 tkm szelvényben lévő Feketeéri zsilipet kinyitottuk 2015. március 7-én 14:00 órakor, ezáltal a belvizek bevezetése a Sió-csatornába biztosított.

A Nádor-csatorna bp. 1 + 879 , 8+566, 9+191, 11+011, 11+524, 12+790, 13+473, 13+773, 15+847 tkm szelvényeiben lévő zsilipek nyitva vannak, ezáltal a belvizek gravitációs úton történő bevezetése a befogadóba biztosított.

Nádor-csatorna bp. 5+535 tkm szelvényben lévő zsilip zárva vannak.

 

04.01. Báta–Siótorok–szekszárdi árvízvédelmi szakasz:

Az érintett gátőrjártásokban (borrévi és szekszárdi) fokozatnak megfelelő gyakorisággal vízállás észlelést végzünk, és figyelő-jelentő szolgálatot látunk el a védelmi szakaszon.

A Sió-csatorna jp. 13+662 tkm szelvényében lévő zsilip zárva van.

 

Belvízvédekezés

 

Tolna megye

Elrendelt fokozatok:

Védelmi szakasz

Készültségi fokozat

04.01. SzekszárdBátai belvízvédelmi szakasz

EbesSzombatta-csatorna - Őcsény–Ebesi szivattyútelep

Várdombibelvízcsatorna - Várdomb–Óbereki szivattyútelep

Kis-Duna-csatorna – Lankóci szivattyútelep

 

I.

I.

I.

04.04.  Szekszárd-Simontornya belvízvédelmi szakasz

I.

04.04.06. Simontornyai őrjárás feletti Sió mederszakasz

II.

 

Tevékenység:

A 04.01. Szekszárd–Bátai belvízvédelmi szakasz:

04.01. Szekszárd-Bátai belvízvédelmi szakaszon a közbenső belvízátemelő szivattyútelepek üzemeltetése miatt, 2014. október 16-án 06:00 órától I. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben.

A Kis-Duna csatornán kialakult jelentős vízszintemelkedés miatt a Lankóci szivattyútelep üzemeltetése szükséges, ezért a Lankóci szivattyútelepre 2015. január 26-án 06:00 órától I. fokú belvízvédelmi készültség került elrendelésre.

A nyitott bátai zsilipen keresztül a belvízvédelmi öblözet vizei gravitációs úton távoznak, azonban a gravitációs kivezetés nem elégséges.

Az Őcsény–Ebesi szivattyútelepen a tegnapi nap folyamán 1 db szivattyú
2,47 üzemórában, a Várdomb–Óbereki szivattyútelepen 2 db szivattyú összesen 13,5 üzemórában, valamint a Lankóci szivattyútelepen szintén 1 db szivattyú 7,0 üzemórában üzemelt. A szivattyútelepeken az átemelt vízmennyiség 41.023 m3 volt.

A szivattyútelepek környezetében található drénezett területek, gyűjtő árkok és a szivattyútelepi előtározók vízszintjeinek figyelemmel kísérése és a belvízátemelő szivattyútelepek fokozott ellenőrzése folyamatos.

A Szekszárd–Bátai-főcsatorna alsó szakaszának tehermentesítése érdekében a Sárpilisi osztómű első elzáró táblája továbbra is leengedett állapotban van.

A belvízzel elöntött területek nagysága a védelmi szakaszon jelenleg 420 ha.

 

04.04. Szekszárd–Simontornya belvízvédelmi szakasz

A fokozati szintet meghaladó vízállások miatt, a 04.04. Szekszárd–Simontornya belvízvédelmi szakasz őrjárásaiban 2014. december 5-én 06:00 órától I. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben.

A Nádor-csatorna alsó szakaszán lassan apadó vízállások tapasztalhatók. A Nádor-csatorna mindkét oldalán a belvízzel borított területek nagysága jelentős.

A Sió mentén, főként Simontornya körzetében, valamint Pálfa, Sárszentlőrinc, és Borjád térségében a régi holtmedrek területén a vízzel borított területek nagysága jelentős.

A belvízzel elöntött területek nagysága a védelmi szakaszon jelenleg 933 ha.

A Nádor-csatorna mindkét partján folyamatos a mentett oldalon kiépített ellennyomó medence és az ideiglenes elzárások, lezárt műtárgyak fokozott ellenőrzése.

A nyitott állapotban lévő műtárgyaknál a belvizek bevezetése a befogadóba folyamatos.

 

04.04. SzekszárdSimontornya belvízvédelmi szakasz 04.04.06 Simontornyai őrjárás feletti mederszakasz:

A 04.04. Szekszárd–Simontornya belvízvédelmi szakasz 04.04.06. Simontornyai őrjárás feletti mederszakaszra 2014. szeptember 10-én 08:00 órától elrendelt II. fokú belvízvédelmi készültség továbbra is érvényben van.

A Sió-csatorna felső, Somogy- és Fejér megyei szakaszának bejárása, zsilipek, rézsűk ellenőrzése folyamatosan, 24 órában történik.

Az időjárás és a vízállás függvényében a műtárgyak nyitását/zárását, az ideiglenes elzárások kiépítését/visszabontását, illetve azok felügyeletét és a mentett oldalon összegyűlt csapadékvizek és belvizek befogadóba vezetését folyamatosan végezzük.

A 04.04.06. Simontornyai őrjárás feletti mederszakaszon érvényben lévő II. fokú belvízvédelmi készültség feladatainak keretében 8 db Pajtás mobilszivattyú van telepítve Tolnanémedi, Siójut, illetve Siómaros–Enying térségében.

A szivattyúk leállításra kerültek, mivel a nyitott állapotban lévő műtárgyaknál a belvizek befogadóba történő gravitációs bevezetése folyamatos. A szivattyúállások nem kerültek elbontásra, a II. fokú készültség fenntartásáig a helyszínen maradnak.

A 2015. március 2-án kinyitott Sió bp. 76+540 fkm szelvényében lévő Vámi-zsilip továbbra is nyitva van.

A Sió-csatorna mentén tapasztalt víz- és mentett oldali jelenségek, rongálódások, suvadás, torlaszképződés, valamint a mentett oldalon elöntött mezőgazdasági területek nagyságának felmérését folyamatosan végezzük.

A belvízzel elöntött területek nagysága jelenleg mintegy 1,24 ha.

 

Fejér megye

Elrendelt fokozatok:

Védelmi szakasz

Készültségi fokozat

04.05. Cece-Ősi belvízvédelmi szakasz

04.05.06. ősi őrjárás

04.05.05. sárszentmihályi őrjárás

04.05.04. táci őrjárás

04.05.03. kálozi őrjárás

04.05.02. nagyhörcsöki őrjárás

04.05.01. cecei őrjárás

 

I.

I.

I.

I.

I.

I.

 

Tevékenység:

A 04.05. Cece–Ősi belvízvédelmi szakasz:

A 04.05. Cece-Ősi belvízvédelmi szakaszon 2014. december 1-jén 20:00 órától I. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben.

A Nádor-csatorna felső szakaszán lassan csökkenő vízállások tapasztalhatóak.

A Nádor-csatorna mindkét partján lévő műtárgyak (zsilipek, átereszek) és a betorkolló vízfolyások fokozott ellenőrzése, a depóniák bejárása, a zsilipek szükség szerinti
nyitása-zárása folyamatosan történik.

A Nádor-csatorna bp. 102+404 km és a 103+217 km szelvényekben lévő zsilipek nyitásra kerültek.

Nádor-csatornán több, kisebb-nagyobb kiterjedésű torlasz található, melyek csökkentik a csatorna vízszállító képességét.

A belvízzel elöntött területek nagysága a védelmi szakaszon 50 ha.

A belvízvédelmi öblözeten kívül, a Dinnyés-Kajtori-csatorna mellett az Elzai út környékén, valamint Seregélyes és Belsőbáránd térségében  mintegy 170 ha elöntött terület található.

 

Helyi vízkárelhárítás

Elrendelt fokozatok:

Védelmi szakasz

Készültségi fokozat

Fehérvárcsurgói-tározó

I.

 

Tevékenység:

A Fehérvárcsurgói-tározó vízszintje jelentős mértékben megemelkedett, meghaladva az I. fokú készültségi szintet, ezért 2015. február 2-án 08:00 órától a Fehérvárcsurgói-tározóra I. fokú helyi vízkárelhárítási készültség került elrendelésre.

A készültség keretében figyelő, jelentő szolgálatot lát el Igazgatóságunk.

A tározó vízeresztése jelenleg 2,56 m3/s-os vízhozammal történik.

A Fehérvárcsurgói-tározóban a betározott vízmennyiség jelenleg 6,116 millió m3, a rendelkezésre álló szabad kapacitás pedig 8,134 millió m3.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízkárelhárítási ügyeletet tart az alábbi elérhetőségeken:

 

Igazgatósági Műszaki Ügyelet

Elérhetőség:

Cím:                           8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Telefonszám:             22/514-018

Fax:                            22/514-019

Mobiltelefonszám:    06-20/235-88-58

 

 

 

 

Utolsó módosítás: 2015. március 09., hétfő 14:25
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat