Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

„Séd - Sárvízi-Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési programja” (KDOP-4.1.1 /D-09-2009-0001)

Tartalomfelelős: Bánkúti Józsefné, osztályvezető

2015. július 22., szerda 08:30

„Séd - Sárvízi-Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési programja” (KDOP-4.1.1 /D-09-2009-0001)

A Séd-Sárvízi-Malomcsatorna Királyszentistvánnál ágazik ki a Veszprémi-Sédből, és Sárbogárdnál torkollik vissza a Nádor-csatornába, amelynek végszelvénye az Ősi duzzasztó (a Nádor-csatorna Ősi duzzasztó feletti szakasza a Veszprémi-Séd).

Az 1980-as években végzett rendezés óta a Séd-Sárvízi-Malomcsatorna állapota jelentős mértékben leromlott: kis esése miatt erősen feliszapolódott, a több helyen is megcsúszott rézsű miatt felhalmozódott uszadék, és a lágyszárú növényzet elburjánzása miatt a meder vízszállító képessége számottevően lecsökkent. A csatorna műtárgyai erősen elhasználódtak, beton- és acélszerkezetük tönkrement.

A vízelvezető képesség romlása az utóbbi években olyan mértékűvé vált, hogy a halastavi vízszolgáltatási időszakban a csatorna nem tudta a megfelelő vízmennyiségeket eljuttatni a vízhasználókhoz, valamint csapadékos időben egyre gyakoribbak lettek a területen az elöntések.

A fenti problémákon túl a projekt megvalósítását indokolta továbbá az is, hogy a globális éghajlatváltozás miatt gyakoribbá váló aszályos időszakokban a vízhasználók vízigényét mind kisebb biztonsággal lehetne kielégíteni, és ez nem csak gazdasági, de természetvédelmi szempontból is kedvezőtlenebb helyzetet jelent.

Az építési munkák során megtörtént a csatorna 70 km hosszában a mederkotrás, az iszap és az uszadék eltávolítása. A kotrás során kitermelt anyag a depónián és a fenntartó utak területén került elhelyezésre. A medervédelem kő keresztbordákkal és zúzott kővel töltött műanyag védőelemekkel (Gradex) lett kialakítva. A mederrézsűk állékonyságának javítása érdekében laposabb rézsűk készültek a parti sáv és a fenntartó út terhére. A parti sávban őshonos fák telepítésére is sor került.

A lakott területek és közlekedési utak közelében észlelt, a szennyezettségi határértéket ásványolaj-tartalom szempontjából kissé meghaladó mederüledék el lett távolítva, megtisztítás után visszaépítésre illetve kis mennyiségben elszállításra került. A burkolt mederszakaszokon (Papkeszi, Nádasdladány) megtörtént a mederburkolatok tisztítása, javítása, helyreállítása.

 

A projekt keretében felújításra került 37 műtárgy, melyek közül a jelentősebbek: királyszentistváni osztóműtárgy, amelynek legfőbb feladata, hogy a Veszprémi-Séd vizét a vízigényeket figyelembe véve szétossza a Malomcsatorna és a Nádor-csatorna között, a sárszentmihályi, szabadbattyáni, táci, soponyai, nagyhörcsöki, örspusztai duzzasztók; az ősi, a sárkeszi, a sárszentmihályi, a szabadbattyáni, a kálózi és az örspusztai árapasztók; Papkeszinél az akvadukt (csatornahíd), amely a Séd-Sárvízi-Malomcsatornát vezeti át a Veszprémi-Séd felett. a bújtatók közül – amelyek a Séd-Sárvízi-Malomcsatorna alatt húzódnak, és lehetővé teszik a csapadékvíz átvezetését a Nádor-csatornába – egy megszüntetésre került (Keszi-ér – Sárkeszi), négy fel lett újítva (Határ árok – Ősi, Falu árok – Sárszentmihály, Csillagvölgyi árok – Szabadbattyán, Schekk-tanyai árok – Tác).

Három keresztező dűlőúti hídnál (Sárkeszi, Tác, Nagyhörcsök) megtörtént a kapcsolódó mederszakaszok felújítása, valamint tizenhat árok torkolatánál áteresz épült a fenntartó utak biztosításához.

A projekt keretében egy új műtárgy épült Ősiben, mely lehetőséget biztosít vízátvezetésre a Veszprémi-Sédből a Séd-Sárvízi Malomcsatornába. Itt távjelzéssel kialakított vízszintészlelők lettek telepítve, amelyek az Európai Unió Víz Keretirányelvének megvalósulását segítik.

 

Kivitelezés számokban: Támogatás összege:              1.207.403.054 Ft Megvalósítás időtartama:   2010. november 2 – 2014. február 21. Összes földmunka:                                370 563 m3 Kotrási munka:        209 288 m3 (ebből 15.591 m3 szennyezett) Depónia építés:      161 275 m3 Kőbordák építése:                 3.024 m3 Medervédelem:                     112.073 m2 Műtárgyépítés:                       1 db (Ősi) Műtárgy felújítás:                   37 db

 

A projekt megvalósításával az érintett területen javult a meder vízszállító képessége, állékonyabbá vált a meder rézsűje, ezáltal biztosabbá vált az árhullámok elvezetése és a vízigények kielégítése. A mederrendezés és a felújítások eredményeképpen az ár- és csapadékvizek által okozott kár számottevően csökken.

Utolsó módosítás: 2015. szeptember 08., kedd 10:31
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat