Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatkezelési nyilatkozat

Tartalomfelelős: Dr. Kelemen Krisztián, osztályvezető

2018. május 31., csütörtök 12:02

Egyéb adatkezelések

Az adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást az Igazgatóság. Az Igazgatóság tájékoztatja a vele kapcsolatba kerülő természetes személyeket, hogy bíróság, ügyészség, rendőrség, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás (a továbbiakban együtt: adatkérő szervek) adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása (a továbbiakban együtt: adatkérés) céljából megkereshetik az Igazgatóságot, ezen adatkérések megfelelő jogalap, érdek vagy cél igazolásának hiányában elutasításra kerülnek.

Mindezek alapján az Igazgatóság a fentiekben hivatkozott adatkérő szervek részére – amennyiben az adott adatkérő szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Igazgatóság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és az alapító okiratában rögzített telephelyein találhatók meg.

székhely: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

telephelyek:

Fejér Megyei Szakaszmérnökség: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. Tolna Megyei Szakaszmérnökség: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 14. Veszprém Megyei Szakaszmérnökség: 8200 Veszprém, Arany János u. 23.   Balatoni Vízügyi Kirendeltség: 8600 Siófok, Vámház u. 6.

 

Az Igazgatósággal foglalkoztatási jogviszonyban állók titoktartási nyilatkozatot tesznek, amely hatálya kiterjed a munkavégzés során a jogviszonyban állók tudomására jutott személyes adatok kezelésére is.

 

Az Igazgatóság a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az Igazgatóság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az Igazgatóság az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Előző - 1   2   3   4   5. oldal   6   7   - Következő
Utolsó módosítás: 2020. március 18., szerda 08:44
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat